Illustration af speciale om hospitalsklovne, sygeplejersker og børn
Specialehjørnet

Klovneri for Alvor

I kategorien “Specialehjørnet” præsenteres kandidatspecialer om børneliv i en kort form.

Præsentation af specialet

Titel: Klovneri for Alvor – et speciale om betydningen af samspillet mellem hospitalsklovn, sygeplejerske og barn.

Forfatter: Miranda Bohr Brask, Monika Mohr.

Uddannelsesinstitution: Roskilde Universitetscenter.

Fag: Psykologi.

Udgivelsesår: 2014.

Bedømmelse: 12.

Problemformulering: Hvilken betydning kan samspillet mellem sygeplejerske, hospitalsklovn og det syge barn have for barnets trivsel på hospitalet?

Teoretisk afsæt: Kritisk psykologi.

Metode: Kvalitative interviews samt observationer.

Beskrivelse: Specialet undersøger, hvilken betydning samspillet mellem hospitalsklovn, sygeplejerske og barn kan have for barnets trivsel på et hospitals børneafdeling.

Dette søges belyst med et kritisk psykologisk perspektiv samt et indsamlet datasæt bestående af kvalitative interviews suppleret med observation.

Ved brug af et kritisk psykologisk begrebsapparat fremanalyseres, hvilke betingelser der har betydning for de tre parters samspil.

Konklusion (opsummeret): Specialeundersøgelsen viser, at hospitalsklovnen har stor positiv betydning for barnets trivsel på hospitalet samt for samspillet mellem sygeplejerske og barn.

Hertil at hospitalsklovnens tilstedeværelse kan øge barnets og sygeplejerskens handlemuligheder og skabe bedre betingelser for, at de kan udvide deres handleevne. Hospitalsklovnen kan med sin særlige og sjove tilgang medvirke til at mindske barnets angst, skabe en lettere stemning, øge barnets mestringsevne samt lette sygeplejerskernes behandlingsopgaver.

Specialet peger desuden på, hvilke potentielle udviklingsmuligheder der kan være for samarbejdet mellem hospitalsklovn og sygeplejerske.

Specialeundersøgelsen har således klarlagt hospitalsklovnens positive betydning og dermed relevansen af hospitalsklovne som en del af medarbejderstaben på hospitalers børneafdelinger.

Specialet i praksis

Hvorfor er specialets emne aktuelt?

Der kommer flere og flere hospitalsklovne på de danske hospitalers børneafdelinger. Hospitalsklovne og sygeplejerskers samarbejde har stor betydning for de indlagte børns trivsel. Det er derfor relevant at kortlægge udfordringer og gevinster ved samarbejdet og udpege, hvorledes samarbejdet kan optimeres til gavn for de indlagte børn.

Hvad kan vi i praksis bruge den ny viden fra specialet til?

Specialet kan bruges som dokumentation for relevansen af hospitalsklovne som en del af medarbejderstaben på hospitalernes børneafdelinger.

Specialet kan endvidere inspirere og motivere til yderligere udvikling af samarbejdet mellem hospitalsklovne og sygeplejersker, således at de indlagte børns trivsel øges. Specialerapporten peger på en række konkrete områder, hvor samarbejdet kan optimeres.

Vil du vide mere?

Læs specialet: Specialerapport – Klovneri for Alvor.

Artikel om specialet i fagmagasinet Børnesygeplejersken: Klovnen som samarbejdspartner

Kontakt: Miranda Bohr Brask, info@etboerneliv.dk

I kategorien “Specialehjørnet” finder I korte præsentationer af kandidatspecialer, der omhandler børneliv i en dansk kontekst.

Alle de præsenterede specialer har opnået bedømmelsen syv eller højere på 7-trins-skalaen.

Bemærk, at kandidatspecialer ikke er peer reviewed.

Har du skrevet kandidatspeciale om børneliv? Har du lavet en relevant specialeundersøgelse, som også skal præsenteres på etboerneliv.dk? Så vil jeg meget gerne høre fra dig. Kontakt mig og hør nærmere.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *