mor og barn leger
Specialehjørnet

Familiers hverdagsliv med hjemmepasning

I kategorien “Specialehjørnet” præsenteres kandidatspecialer om børneliv i en kort form.

Præsentation af specialet

Titel: En kritisk psykologisk undersøgelse af familiers hverdagsliv med hjemmepasning.

Forfattere: Line Koue Jensen og Nikita Appel Schmidt.

Uddannelsesinstitution: DPU, Aarhus Universitet.

Fag: Pædagogisk psykologi.

Udgivelsesår: 2021

Bedømmelse (7-trinsskalaen): 12

Problemformulering: Hvilke betingelser kan der være forbundet med, at småbørnsforældre vælger at hjemmepasse deres børn? Hvordan opleves denne hverdagsform? Og hvilken betydning får valget for familiens hverdagsliv?

Teoretisk afsæt: Kritisk psykologi.

Metode: Kvalitative interviews.

Beskrivelse: Specialet omhandler småbørnsfamilier, der har valgt at hjemmepasse deres børn. Specialet undersøger, hvilken betydning denne hverdagsform har for familiens daglige liv.

I Specialet undersøges det – ud fra de hjemmepassende forældres perspektiv – hvilke årsager der er til, at forældrene fravælger institutionslivet. Specialet undersøger, hvorvidt forskellige aspekter – så som ønsket om mere tid og samvær med egne børn, holdninger til institutionalisering og kvaliteten af daginstitutioner – påvirker forældres valg om at hjemmepasse.

Ønsket med specialet er således at opnå viden om, hvorfor nogle forældre vælger at hjemmepasse deres børn samt kortlægge, hvilke betingelser der er forbundet med dette valg. Dette undersøges med et kritisk psykologisk perspektiv med udgangspunkt i en række interviews med forældre, der har valgt at hjemmepasse. 

Konklusion (opsummeret): Specialeundersøgelsen viser, at følgende aspekter i større og mindre grad spiller ind på forældres valg om at hjemmepasse: ønsket om mere tid og samvær med egne børn, holdninger til kvaliteten af daginstitutioner og ønsket om et roligt hverdagsliv. Forældrene begrunder familiernes valg om at hjemmepasse med de muligheder, der er forbundet med denne hverdagsform. Specialet viser, at valget ifølge forældrene gør det muligt at skabe en meningsfuld og balanceret hverdag, der tilgodeser hele familiens behov.

Specialeundersøgelsen viser desuden, at de interviewede forældre oplever, at deres valg om at hjemmepasse egne børn også giver begrænsninger. Begrænsningerne kan ifølge forældrene relateres til manglende økonomisk støtte til at vælge denne hverdagsform.

Specialet i praksis

Hvorfor er specialets emne aktuelt?

Størstedelen af danske børnefamilier gør brug af daginstitutionspasning, hvorfor dette er normen for børnepasning i Danmark. Specialet udfordrer denne norm ved at belyse et alternativt pasningsvalg, nemlig hjemmepasning. I de seneste år er der sket en stigning i antallet af familier, der tilvælger hjemmepasning. Specialeundersøgelsen bidrager til en øget forståelse af, hvad der ligger til grund for denne stigning.

Endvidere peger specialet på nogle samfundsmæssige forhold, der gør, at nogle forældre oplever, at det er udfordrende at skabe en god balance mellem arbejds- og familieliv. Med specialeundersøgelsen bliver det tydeligere, at samfundet er organiseret på en sådan måde, at det kan være udfordrende for familier at bryde med den eksisterende pasningsnorm.

Hvad kan vi i praksis bruge den nye viden fra specialet til?

Den nye viden, som specialet præsenterer, viser blandt andet, at det danske samfund er indrettet på en måde, der kan udfordre småbørnsfamiliers hverdagsliv, da forældre kan have svært ved at skabe en god balance mellem arbejds- og familieliv. Dette giver anledning til, at småbørnsfamilier såvel som det højere politiske niveau stiller sig nysgerrige overfor den dominerende pasningskultur i Danmark, nemlig den store brug af institutionspasning. For eventuelt at foretage ændringer af denne pasningskultur er det relevant at have indblik i alternativer hertil, fx hjemmepasning. Dette bidrager specialeundersøgelsen med.

Vil du vide mere?

Læs specialet: Specialerapport – En kritisk psykologisk undersøgelse af familiers valg om at hjemmepasse.

Kontakt: Nikita Appel Schmidt, Nikitaappels@gmail.com.

I kategorien “Specialehjørnet” finder I korte præsentationer af kandidatspecialer, der omhandler børneliv i en dansk kontekst.

Alle de præsenterede specialer har opnået bedømmelsen syv eller højere på 7-trins-skalaen.

Bemærk, at kandidatspecialer ikke er peer reviewed.

Har du skrevet kandidatspeciale om børneliv? Har du lavet en relevant specialeundersøgelse, som også skal præsenteres på etboerneliv.dk? Så vil jeg meget gerne høre fra dig. Kontakt mig og hør nærmere.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *